Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 22.01.2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie odbyło się zimowe posiedzenie Warmińsko- Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Warmińsko- Mazurskiego Zespołu PDO oraz zaproszeni goście. Głównym celem spotkania była aktualizacja Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w województwie warmińsko- mazurskim na 2018 rok, oraz ustalenie doborów odmian do doświadczeń ze zbożami jarymi, a także ich lokalizacji.