Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Dnia 18.06.2018 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie odbyło się letnie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (WZ PDO).

Posiedzenie WZ PDO poświęcone było ustaleniu doboru odmian do doświadczeń PDO z roślinami ozimymi w roku 2018/2019.