Dzień Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie

W dniu 20.06.2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie odbył się Dzień Pola. Organizatorem imprezy była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie oraz Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Uczestników uroczyście powitał dyrektor SDOO we Wrócikowie Pan Henryk Pastuszek. Wśród licznych uczestników imprezy byli również Pani Sylwia Jaskulska- Członek Zarządu UM, Prezes Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie- Pan Jan Heichel, Dyrektor W-M ODR- Pan Damian Godziński, Burmistrz Miasta Barczewo- Pan Lech Jan Nitkowski oraz Dyrektor UM- Pan Jarosław Sarnowski.

W programie było m.in.
- wykład dotyczący herbicydów w zasiewie jesiennym
- zwiedzanie poletek doświadczalnych m.in. z roślinami: bobowatymi, zbożami i okopowymi
- prezentacja odmian zalecanych do uprawy w naszym województwie

Wśród wystawców znaleźli się: Sowul & Sowul Sp. z o.o.; KWS Polska Sp. z o.o.; Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.; Timac Agro Polska Sp. z o.o.; Dr Green Sp. z o.o.; P.P.H.U. BOGDAN; Bayer Sp. z o.o.; DSV Polska Sp. z o.o.; INNVIGO Sp. z o.o.; Rapool Polska Sp. z o.o. oraz Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

Podczas trwania Dnia Pola rolnicy uczestniczyli w konkursach sprawnościowych. Mamy nadzieję, że uczestnicy wydarzenia byli zadowoleni, a wrażenia z tego pobytu pozytywnie utrwalą się w ich pamięci i w przyszłym roku znów nas odwiedzą