Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Dnia 4 lutego 2019 roku w siedzibie Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie odbyło się ostatnie, zimowe posiedzenie bieżącej kadencji Warmińsko-Mazurskiego Zespołu PDO.

Głównym celem posiedzenia było ustalenie planu badań oraz doborów odmian na nadchodzący sezon dla doświadczeń z roślinami jarymi oraz ustalenie List Odmian Zalecanych dla województwa warmińsko-mazurskiego ze zbożami ozimymi, jarymi i ziemniakiem.

Po raz pierwszy została utworzona również Lista Odmian Zalecanych dla łubinu wąskolistnego oraz bobiku.

W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji Warmińsko- Mazurskiego Zespołu PDO, członkom wręczono podziękowania za dotychczasową współpracę.