Umowa na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W dniu 27 maja 2019 r w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a COBORU Stacją Doświadczalną Oceny Odmian we Wrócikowie została zawarta umowa nr 1/2019 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Przedmiotem umowy było wydanie trzech publikacji zawierających WYNIKI Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie warmińsko-mazurskim. Kwota refundacji kosztów przez KSOW wyniesie 8 341 zł.

W ramach tej operacji SDOO we Wrócikowie wydała trzy broszury zawierające opracowane tabelarycznie wyniki doświadczeń PDO.

Zainteresowanych , którzy chcą pobrać te wyniki odsyłamy do naszej strony internetowej do zakładki „Wyniki i inne publikacje”.