Dzień Pola roślin zbożowych, bobowatych i soi w Stacji Doświadczalnej oceny Odmian

Dnia 25 czerwca w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie odbył się Dzień Pola roślin zbożowych, bobowatych i soi.

Zaprezentowane zostały doświadczenia prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz po raz pierwszy kolekcja wszystkich odmian bobowatych grubonasiennych i soi, które zostały wpisane na Listę Odmian Zalecanych. Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji przybyłych gości byli specjaliści pracujący w SDOO, którzy udzielali porad z zakresu uprawy i agrotechniki oraz odmianoznawstwa.

Dziękujemy wszystkim firmom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tak ważnego dla nas dnia. Zdjęcia z drona: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.