Skład
 Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Henryk Pastuszek -przewodniczący WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie Dyrektor SDOO
2 dr hab. Jacek Kwiatkowski- zastępca przewodniczącego WZ PDO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Adiunkt
3 mgr inż. Przemysław Sowul- zastępca przewodniczącego WZ PDO Sowul & Sowul Sp. z o.o. w Biskupcu Prezes Zarządu
4 dr inż. Andrzej Bruderek Syngenta Polska Sp. z o.o. Ekspert polowy
5 mgr inż. Krzysztof Chojnowski Saaten Union Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
6 mgr inż. Michał Dybowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
7 mgr inż. Małgorzata Gazda Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
8 mgr inż. Tomasz Gursztyn Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR
9 prof. dr hab. Krzysztof Jankowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Dziekan Wydziału
10 mgr inż. Krzysztof Jednacz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, Dział Nadzoru Nasiennego Kierownik Działu
11 mgr inż. Grzegorz Marciniak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Ruskiej Wsi Kierownik ZDOO
12 mgr inż. Janusz Moszczyński Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Kierownik Wydziału
13 inż. Bartłomiej Ptaszek ZDOO w Rychlikach Kierownik ZDOO
14 inż. Radosław Radulski HR Strzelce Grupa IHAR Kierownik regionalny
15 mgr inż. Jan Rećko były członek zarządu Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie, Oddział Szyldak ekspert
16 dr inż. Dariusz Walenty Sargalski Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Biuro Polityki Rolnej Kierownik Biura
17 dr inż. Jarosław Sarnowski Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Dyrektor Departamentu
18 mgr inż. Agnieszka Sołtysiak Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej
19 mgr inż. Krzysztof Wójcik Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zastępca dyrektora ds. hodowli roślin
20 mgr inż. Arkadiusz Przyłucki Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR
21 Wojciech Szypulski Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR
22 inż. Jan Rochewicz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR
23 mgr inż. Mirosław Pawlukowski Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR

Sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr Urszula Flakowska (SDOO we Wrócikowie)