JEDNOSTKI PROWADZĄCE DOŚWIADCZENIA

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie
Wrócikowo 16; 11-010 Barczewo
tel.: 89 514 84 27; e-mail: sdoo@wrocikowo.coboru.gov.pl
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Ruskiej Wsi
Pistki 17; 19-300 Ełk 1
tel.: 87 610 50 22; e-mail: zdoo.ruskawies@wrocikowo.coboru.gov.pl
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rychlikach
Rychliki 85; 14-411 Rychliki
tel.: 55 248 84 41; e-mail: zdoo.rychliki@wrocikowo.coboru.gov.pl