STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO we Wrócikowie
  • Dział finansowo-księgowy
  • Dział badawczo-doświadczalny
  • Zastępca dyrektora
  • Dział gospodarczy
  • ZDOO Rychliki
  • ZDOO Ruska Wieś