KONTAKTY

SDOO Wrócikowo
mgr Urszula Flakowska specjalista ds. doświadczeń (89) 514 84 27
Marzena Sarwa księgowy (89) 514 84 27
mgr inż. Henryk Pastuszek dyrektor SDOO Wrócikowo (89) 514 82 31
h.pastuszek.wrocikowo@coboru.pl
mgr Ewa Karpiej główny księgowy (89) 514 84 28
E.Karpiej.wrocikowo@coboru.pl
mgr inż. Mirosław Gazda kierownik gospodarstwa (89) 514 84 27
mgr inż. Małgorzata Gazda kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego (89) 514 84 27
dzialdosw.wrocikowo@coboru.pl
Jadwiga Nowicka starszy specjalista ds. doświadczeń (89) 514 84 27

 

ZDOO Ruska Wieś
mgr inż. Grzegorz Marciniak kierownik ZDOO Ruska Wieś (87) 610 50 22
zdoo.ruskawies@coboru.pl
mgr inż. Mirosława Marciniak główny specjalista ds. doświadczeń (87) 610 50 22
zdoo.ruskawies@coboru.pl

 

ZDOO Rychliki
Bartłomiej Ptaszek p.o. kierownika ZDOO w Rychlikach (55) 248 84 41
zdoo.rychliki@coboru.pl
mgr inż. Krzysztof Tanona specjalista ds. doświadczeń (55) 248 84 41
zdoo.rychliki@coboru.pl