SDOO WRÓCIKOWO


Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie

Wrócikowo 16
11-010  Barczewo
powiat Olsztyn
województwo  warmińsko-mazurskie

tel. i faks 89 514 82 31
tel. 89 514 84 28
tel. 89 514 84 27
email sdoo@wrocikowo.coboru.gov.pl

p.o. Dyrektor SDOO Wrócikowo :   inż. Bartłomiej Ptaszek

Położenie geograficzne:    φ = 53o49´, λ = 20o40´, H = 142 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 432,20 ha, w tym płodozmian doświadczalny 280,00 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry
Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
Średnia temperatura roczna: 7,5oC
Roczna suma opadów: 584 mm