WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Groch siewny 2019
Bobik 2019
Jęczmień jary 2019
Jęczmień ozimy 2019
Kukurydza 2019
Łubin wąskolistny 2019
Łubin żółty 2019
Owies zwyczajny jary 2019
Pszenica zwyczajna jara 2019
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Pszenżyto ozime 2019
Rzepak ozimy 2019
Soja 2019
Ziemniak 2019
Żyto ozime 2019
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2020
Rzepak ozimy 2020