ZDOO RUSKA WIEŚAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Ruskiej Wsi

Pistki 17
19-300  Ełk
powiat Ełk
województwo  warmińsko-mazurskie

tel. i faks 87 610 50 22
email zdoo.ruskawies@wrocikowo.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO Ruska Wieś :   mgr inż. Grzegorz Marciniak

Położenie geograficzne:    φ = 53o53´, λ = 22o28´, H = 130 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

Powierzchnia ogółem 40,10 ha, w tym płodozmian doświadczalny 33,30 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
Średnia temperatura roczna: 7,3oC
Roczna suma opadów: 603 mm