ZDOO RYCHLIKIAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rychlikach

Rychliki 85
14-411  Rychliki
powiat Elbląg
województwo  warmińsko-mazurskie

tel. i faks 55 248 84 41
email zdoo.rychliki@wrocikowo.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO w Rychlikach :   inż. Bartłomiej Ptaszek

Położenie geograficzne:    φ = 53o59´, λ = 19o32´, H = 80 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 132,64 ha, w tym płodozmian doświadczalny 120,00 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry
Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
Średnia temperatura roczna: 8,1oC
Roczna suma opadów: 615 mm