KONTAKTY


SDOO Wrócikowo - sdoo@wrocikowo.coboru.gov.pl
inż. Bartłomiej Ptaszek p.o. Dyrektor SDOO Wrócikowo (55) 248 84 41
b.ptaszek@wrocikowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Małgorzata Gazda kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego (89) 514 84 27
m.gazda@wrocikowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Mirosław Gazda kierownik gospodarstwa (89) 514 84 27
mr.gazda@wrocikowo.coboru.gov.pl
mgr Urszula Flakowska specjalista ds. doświadczeń (89) 514 84 27
u.flakowska@wrocikowo.coboru.gov.pl
Jadwiga Nowicka starszy specjalista ds. doświadczeń (89) 514 84 27
j.nowicka@wrocikowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Dorota Kawka starszy specjalista ds. doswiadczeń (89) 514 84 27
d.kawka@wrocikowo.coboru.gov.pl
Marzena Sarwa księgowa (89) 514 84 27
m.sarwa@wrocikowo.coboru.gov.pl
mgr Beata Lewandowska główny księgowy (89) 514 84 28
b.lewandowska@wrocikowo.coboru.gov.pl
Monika Grodzka referent ds. administracyjno-biurowych (89) 514 84 27
m.grodzka@wrocikowo.coboru.gov.plZDOO Ruska Wieś - zdoo.ruskawies@wrocikowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Grzegorz Marciniak kierownik ZDOO Ruska Wieś (87) 610 50 22
g.marciniak.rw@wrocikowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Mirosława Marciniak główny specjalista ds. doświadczeń (87) 610 50 22
m.marciniak.rw@wrocikowo.coboru.gov.plZDOO Rychliki - zdoo.rychliki@wrocikowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Krzysztof Tanona specjalista ds. doświadczeń (55) 248 84 41
k.tanona.ryc@wrocikowo.coboru.gov.pl
Alicja Rzymowska referent ds doświadczalnych (55)2488441