SKŁAD WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023) powołany 5 czerwca 2019 r.

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Henryk Pastuszek -przewodniczący WZ PDO Emeryt, były dyrektor SDOO we Wrócikowie Ekspert
2 dr hab. Jacek Kwiatkowski- zastępca przewodniczącego WZ PDO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców Profesor UW
3 mgr inż. Przemysław Sowul- zastępca przewodniczącego WZ PDO Sowul & Sowul Sp. z o.o. w Biskupcu Prezes Zarządu
4 dr inż. Andrzej Bruderek Syngenta Polska Sp. z o.o. Ekspert polowy
5 mgr inż. Krzysztof Chojnowski Saaten Union Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
6 mgr inż. Michał Dybowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
7 mgr inż. Małgorzata Gazda Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
8 mgr inż. Tomasz Gursztyn Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR
9 prof. dr hab. Krzysztof Jankowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Dziekan Wydziału
10 mgr inż. Grzegorz Marciniak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Ruskiej Wsi Kierownik ZDOO
11 mgr inż.
Janusz Moszczyński
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Kierownik Wydziału
12 inż. Bartłomiej Ptaszek Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie p. o. Dyrektor SDOO
13 inż. Radosław Radulski HR Strzelce Grupa IHAR Kierownik regionalny
14 mgr inż. Jan Rećko były członek zarządu Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie, Oddział Szyldak ekspert
15 dr inż. Dariusz Walenty Sargalski Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Biuro Polityki Rolnej Kierownik Biura
16 dr inż. Jarosław Sarnowski Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Dyrektor Departamentu
17 mgr inż. Agnieszka Sołtysiak Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej
18 mgr inż. Krzysztof Wójcik Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zastępca dyrektora ds. hodowli roślin
19 mgr inż. Arkadiusz Przyłucki Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR
20 Wojciech Szypulski Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR
21 inż. Jan Rochewicz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR
22 mgr inż. Mirosław Pawlukowski Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR

Sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr Urszula Flakowska (SDOO we Wrócikowie)