Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
we Wrócikowie


Wrócikowo 16
11-010 Barczewo
pow. Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie

tel.: 89 514 84 27, 89 514 84 28
tel./faks: 89 514 82 31
email: sdoo@wrocikowo.coboru.gov.pl
WYDARZENIA
   
Czerwiec 2022 r. DNI POLA w SDOO Wrócikowo, ZDOO Ruska Wieś, ZDOO Rychliki
08.09.2021 r. Dzień soi
czerwiec 2021 r. Dniach Pola w SDOO Wrócikowo, ZDOO Rychliki , ZDOO Ruska Wieś
24.06.2020 r. Dni Otwarte w ZDOO Rychliki
23.06.2020 r. Dni Otwarte w ZDOO Ruska Wieś
23.06.2020 r. Dni Otwarte w SDOO Wrócikowo
09.12.2019 r. Szkolenie w zakresie doboru odmian, ochrony i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU.
27.06.2019 r. Dzień Pola w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Rychlikach
25.06.2019 r. Dzień Otwarty w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Ruskiej Wsi
25.06.2019 r. Dzień Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie
17.06.2019 r. Powołanie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
27.05.2019 r. Umowa na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
04.02.2019 r. Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
21.11.2018 r. Szkolenie w zakresie doboru odmian, ochrony i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU
28.06.2018 r. Dzień Pola w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Rychlikach
26.06.2018 r. Dzień Otwarty w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Ruskiej Wsi
20.06.2018 r. Dzień Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie
18.06.2018 r. Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
22.01.2018 r. Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
22.06.2017 r. Dzień Otwarty w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Ruskiej Wsi
22.06.2017 r. Dzien Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie
19.06.2017 r. Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
29.06.2016 r. Dzień Pola w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Rychlikach
23.06.2016 r. Dzień Otwarty w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Ruskiej Wsi
22.06.2016 r. Dzień Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie
20.06.2016r. Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
26.06.2015 r. Dzień Otwarty w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Ruskiej Wsi
26.06.2015 r. Dzień Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie
19.06.2015 r. Dzień Pola w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Rychlikach
17.06.2015 r. Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
01.07.2014 r. Posiedzeniu Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Województwa warmińsko-mazurskiego
26.06.2014 r. Dzień Pola w Rychlikach
24.06.2014 r. Dzień Pola we Wrócikowie
24.06.2014 r. Dzień Otwarty w Ruskiej Wsi